Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

Proiecte realizate

În perioada 2001 -2020

Asociația Obștească „DEMOS” a implementat 31 proiecte:

sociale, educaționale, de educație civică și ecologică, de dezvoltare a societăţii civile:

 1. „Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor Edineț”, 2001-2003, creat cu suportul Asociației European Youth Exchange Moldova în colaborare cu Ministerul Educației și Departamentul Tineret și Sport, cu suportul financiar al Reprezentanței UNICEF Moldova și a Ambasadei Olandei la Kiev.

 2. Turneul „Echipa cartierului nostru”, 2001-2005, implementat din donații particulare ale oamenilor de afaceri din Edineț, cu suportul Primăriei mun. Edineț.

 3. “Curs de instruire a formatorilor locali în prevenirea traficului de femei”, implementat în parteneriat cu Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, în perioada august – noiembrie 2002, cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 4. Ziarul local „Vocea comunității”, implementat în 2002, în cadrul Programului de proiecte demonstrative, USAID.

 5. Campania de informare a tinerilor din sectorul Edineţ “STOP – TRAFIC!“, derulată în perioada decembrie 2002 – aprilie 2003, în cadrul Programului de granturi mici pentru integrarea socială a tinerilor al Departamentului Tineret şi Sport al R.M., cu suportul financiar al Bancii Mondiale.

 6. „Centrul Comunitar Informaţional-Instructiv „Enter”: oportunităţi pentru angajarea tinerilor defavorizaţi”, realizat În perioada ianuarie-octombrie 2004, cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în RM şi Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare.

 7. Clinica Prietenoasă Tinerilor „Salve!”, realizat în parteneriat cu Instituţia Medico-Sanitară „Spitalul Raional Edineţ” în perioada iunie 2005 – decembrie 2006, finanţat de Fundaţia TB/SIDA, Banca Mondială, UNICEF. În prezent activează ca Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor în cadrul Centrului Medicilor de Familie Edineţ, avînd menirea să ofere servicii de sănătate şi asistenţă psihologică tinerilor.

 8. „Turneul regional la break dance ca model de comunicare a tinerilor „de la egal” în prevenirea HIV/SIDA”, realizat în perioada decembrie 2005-martie 2006, în cadrul campaniei naţionale „Stilat, Modern, Protejat”, finanţat de AEFW.

 9. „Self Cleaning Attitude” (Managementul deșeurilor solide), realizat în perioada decembrie 2006-decembrie 2007 de către primăria or. Edineţ în parteneriat cu ONG „Demos”. Componenta ONG-ului: Campania de sensibilizare, Comunicare şi diseminare a informaţiei şi practicilor pozitive. Finanţator: TCAS/UE.

 10. „Stop trafic!”, realizat de Grupul de Iniţiativă „Ursan Silvia” cu suportul AO „Demos”. Componenta ONG-ului: management financiar, asistenţă logistică, Curs de instruire a voluntarilor. Finanţator: IREX.

 11. „Iubeşte-ţi oraşul! Păstrează-l curat”, realizat de Grupul de Iniţiativă „Condruc Anastasia” (voluntară a asociaţiei) cu suportul AO „Demos”. Componenta ONG-ului: management financiar, asistenţă logistică, Curs de instruire a voluntarilor. Finanţator: IREX.

 12. „Centrul Regional de Resurse pentru ONG-urile din domeniul Social”, realizat de AO „Demos” în 2007 ca partener regional în cadrul proiectului „Consolidarea Societăţii Civile” (TACIS-2). Implementator: consorţiul Transtec, VGN, ACE Europe, IDIS Viitorul. Finanţator: TACIS/UE.

 13. „Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa””, realizat în perioada decembrie 2006 – 2011, în cadrul proiectului Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”. Cofinanţator: UNICEF şi primăria or. Edineţ.

 14. „Start în viaţa independentă”, realizat în perioada octombrie 2008-septembrie 2010, în cadrul Strategiei pentru Republica Moldova a Caritas Elveţia 2008-2012, din sursele DEZA. Suma grantului: 78 480 Euro.

 15. ”Eu votez pentru că…”, 2009, în calitate de partener local al Reprezentanței Hilswerk Austria în Moldova, finantat de Delegatia Comisiei Europene in Republica Moldova, prin European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) si co- finantat de Austrian Development Cooperation.

 16. Serviciul Formare-Integrare Profesională, 2009-2011, componentă a proiectului „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, implementat de UNDP Moldova.

 17. „Accent pe TINEri!”, realizat în perioada decembrie 2009 -noiembrie 2011  în consorţiu cu Asociaţiile obşteşti „Artemida” (Drochia), „AVISO” (Chişinău).

  Proiectul reprezintă extinderea serviciilor de reintegrare socio-profesională a tinerilor defavorizaţi în 5 raioane ale Moldovei: Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia şi Rîşcani, replicînd bunele practici obţinute în cadrul proiectului „Start în viaţa independentă”. Proiectul reprezintă o componentă a Strategiei Caritas Elveţia pentru RM pentru anii 2008-2011, realizată cu suportul finanicar al Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

 18. „Fondul pentru Tineri Edineţ”, realizat în perioada aprilie-decembrie 2010 cu scopul de a încuraja participarea tinerilor din raionul Edineţ în dezvoltarea comunităţilor. Proiectul a derulat ca componentă a proiectului Fundaţiei Est-Europene „Fondul pentru Tineri”.

 19. „Tabăra de vară „AVIS” pentru copiii rămaşi singuri acasă”, implementat în perioada mai – august 2012 cu suportul OIM din fondurile UE cu scopul de a dezvolta copiilor din familiile de migranţi moldoveni abilităţi sociale şi de viaţă independentă.

 20. „START-2”, implementat în perioada noiembrie 2010 – octombrie 2012, în cadrul Strategiei pentru Republica Moldova a Caritas Elveţia 2008-2012, din sursele DEZA. Proiectul reprezintă extinderea serviciilor de integrare socio-profesională a tinerilor defavorizaţi din raionul Edineţ.

 21. „Accent-2” reprezintă faza a II-a a proiectului „Accent pe TINEri!”, fiind implementat în raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia şi Rîşcani. Durata: 12 luni 2012.

 22. „Femeile Acţionează şi Cîştigă”, implementat în perioada 2013-2015 din sursele Fundaţiei Orange Moldova cu scopul integrării socio-economice a femeilor vulnerabile din raioanele Edineţ, Rîşcani, Ungheni, Hînceşti, Briceni, Ocniţa, Sîngerei.

 23. „Integrarea socio-profesională a tinerilor din Transnistria”implementat în perioada noiembrie 2013 – septembrie 2014 în cadrul proiectului “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” finanţat de Uniunea Europeană, cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Suma grantului: 33 763 USD.

 24. „Abilitarea socio-economică a tinerilor”, 2014 – 2016, implementat din sursele unui donator european privat şi UNDP Moldova: integrare socio-economică şi profesională a tinerilor social-vulnerabili din nordul Moldovei. Buget: 120 000 Euro.

 25. „Dialog Intercultural în Moldova”, proiect implementat de CNTM, în parteneriat cu AO „Demos” (partener local pentru raionul Edineţ). Proiectul derulează din septembrie 2010 pe parcursul a 9 ani şi are ca scop promovarea educaţiei interculturale în rândul copiilor, părinţilor şi a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar.

 26. „Ghidare în Carieră a elevilor Şcolilor Profesionale din Rîşcani şi Ungheni”, 2012-2016. Finanţatori: Caritas Elveţia, Fundaţia Leopold Bachmann. În rezultat – 2 Centre de Consiliere în Carieră formate și dezvoltate în cadrul Școlilor Profesionale din Rîșcani și Ungheni.

 27. „Serviciul Integrare Socio-Profesională a tinerilor defavorizați”,  faza V, implementat în raioanele Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Rîşcani, Orhei (în parteneriat cu AO „Asociaţia Umanitară „Filantropia Creştină””)  şi în mun. Bălţi (în parteneriat cu AO „Moştenitorii”), în cadrul Strategiei Caritas Elveţia pentru Republica Moldova. Durata: 36 luni 2013-2016.  Buget: 375 000 Euro.

 28. „Orientarea vocaţională a elevilor din nordul Moldovei, 2015-2016, implementat în parteneriat cu Direcţia Educaţie a Consiliului Raional Edineţ din sursele Caritas Viena. Buget: 38 000 Euro.

 29. “Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova): finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Consolidarea Măsurilor de Încredere (CBM) IV, co-finanțat de Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator european privat. Buget: 738 737 Euro.

 30. „Orientarea vocaţională a elevilor din nordul Moldovei, faza II, 2017-2018, implementat în parteneriat cu Direcţia Educaţie a Consiliului Raional Edineţ, finanțat de Caritas Viena. Buget: 96 330 Euro.

 31. “Socio-Vocational Integration of Youth from Protection System and Socially Vulnerable Youth from Northern Region of Moldova.” (SVIS-Nord) finanțat de un donator european privat și implementat în perioada februarie 2019 – februarie 2020. Buget: 148.000 Euro.

%d blogeri au apreciat: