Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

A ajuta oamenii să-și vadă un vis realizat este în puterea noastră!

20200722_125805Serviciul Integrare Socio-Profesională, vine în suportul tinerilor, prin asistență psihosocială și juridică, ghidare în carieră, suport material, pentru o integrare benefică atât socială, cât și profesională. Asistând beneficiarii în parcursul lor spre independență și bunăstare, specialiștii AO „DEMOS”, deseori au întâlnit tineri, preponderent din mediul rural, care nu aveau posibilitate și nici chiar capacitate de a urma o formare profesională. Pornind de la această realitate, am constatat necesitatea unui altfel de suport pentru această categorie de tineri care vor să muncească independent, acasă, pentru a se întreține.

În 2020, am extins tipologia serviciilor noastre, prin susținerea unei activități de subzistență care presupune evaluarea intereselor, aptitudinilor și capacităților, dezvoltarea abilităților de gestionare a unei activități generatoare de venit, susținere materială în achiziționarea bunurilor necesare și monitorizarea activității de subzistență.

Citește în continuare

31/12/2020 Posted by | Ştiri | , , , | Lasă un comentariu

La „DEMOS” oferim fiecărui beneficiar oportunitatea de a lua o decizie informată şi asumată privind propriul traseul școlar și profesional

GC N

Alegerea unei profesii sau a unei opțiuni școlare este o adevărată încercare și totodată, o etapă importată în viața fiecăruia dintre noi. Activitățile de ghidare în carieră sunt o componentă indispensabilă a Serviciului Integrare Socio- Profesională, fiind menite să susțină tânărul în proiectarea carierei.  La „DEMOS” oferim fiecărui beneficiar oportunitatea de a lua o decizie informată şi asumată privind propriul traseul școlar și profesional.

Serviciul de Consiliere și Ghidare în Carieră este vast și necesită multiple intervenții, până la atingerea unui rezultat durabil. În cadrul ședințelor de consiliere, asistați de psiholog și consilier vocațional, tinerii au posibilitatea să pornească într-o adevărată călătorie plină de cele mai frumoase experiențe. Anume în această călătorie beneficiarii au ocazia să se cunoască, să descopere cât mai multe lucruri noi despre sine, să-și evalueze potențialul, să-și identifice interesele și valorile profesionale. Mai apoi, analizând profilul lor vocațional, tinerii asistați decid asupra parcursului profesional, care să corespundă aptitudinilor și intereselor, ofertelor educaționale și, nu în ultimul rând, a solicitărilor pieței muncii din Republica Moldova.

Citește în continuare

28/12/2020 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

Colaborare pentru integrarea socială și profesională a tinerilor din regiunea de nord a Moldovei

20200619_112821În perioada martie-decembrie 2020, echipa multidisciplinară „DEMOS” din mun. Edineț a oferit  asistență specializată la 52 tineri din nordul Moldovei, în cadrul programului „Servicii de integrare socială și profesională a tinerilor ieșiți din sistemul de protecție și a tinerilor social-vulnerabili din nordul Moldovei”. Rezultate impunătoare, precum și servicii de calitate au fost posibile de realizat datorită profesionalismului, responsabilității, dedicației echipei de lucru, cât și a partenerilor din 10 raioane și  municipiul Bălți. Împreună, am reușit să identificăm tineri în corespundere cu cerințele de admitere în servicii, să oferim asistență potrivit necesităților individuale ale beneficiarilor, să integrăm 52 tineri cu vârsta de 16 – 35 ani, în plan social și profesional, în condiții anevoioase, agravate de situația pandemică din țară.

Citește în continuare

28/12/2020 Posted by | Ştiri | , | Lasă un comentariu

A fost desemnat câștigătorul în concursul pentru achiziția a 36 laptopuri

Captură ecran (74)Pentru organizarea concursului, la 9-10 decembrie 2020, au fost trimise invitații la 14 furnizori de echipamente IT din Republica Moldova.

La concurs au fost prezentate 8 oferte. După o analiză și selecție minuțioasă, a fost declarată câștigătoare oferta propusă de „AV-Macrocom” SRL.

Agentul economic a propus o ofertă completă care a corespuns tuturor criteriilor de selectare, în preț de 388.800 MDL pentru 36 laptopuri, model DELL Vostro 15 3000 cu OS Win10 și MS Office instalate, accesorii și livrare gratuită incluse. 

FELICITĂRI PENTRU „AV-Macrocom” SRL!

Concursul a fost realizat în cadrul acțiunii „Sprijin pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și a instituțiilor subordonate în crearea rețelei naționale de servicii de orientare profesională pentru elevi”, puse în aplicare de AO „DEMOS”, ca fiind parte componentă a proiectului „Promovarea Învățământului Dual pentru o economie verde” implementat de Agenția Germană pentru Cooperare în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare.

21/12/2020 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

Achiziție a 36 laptopuri – invitație pentru prezentarea ofertelor de preț

sfaturi-cumparare-laptop-1280x720-1Beneficiar: Asociaţia Obştească „DEMOS”.
Sursele de finanțare: Proiectul „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, implementat de GIZ în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din sursele GIZ și SDC.
Acțiunea: Sprijin pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și a instituțiilor subordonate în crearea rețelei naționale de servicii de orientare profesională pentru elevi.

 1. Asociaţia Obştească „DEMOS” anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziționarea unui lot de 36 laptouri cu accesorii, conform următoarelor specificații tehnice minime:

Resolution – Min 1920 x 1080 pxDiagonal display – Min 15″

Microphone – Yes

Audio -Yes

Camera WEB – Yes

Card reader – Yes

 Battery type – Li-Ion

 Storage type – SSD

Storage capacity – Minimum 240 GB

RAM – Minimum 4 GB, expandable up to 8 GB

Video card – Integrated

 OS – Windows 10 Romanian version, installed

MS Package MS Office, installed, Romanian version

Bluetooth v4.2

Wi-Fi   802.11 ac

HDMI – 1

USB 3.1 – minimum 2

USB 2.0 – minimum 2

Nr of cores- minimum 2, number of threads – minimum 4

Warranty – Minim 12 months

Charger – Yes

Bag for laptop  – Yes

Mouse wireless – Yes

Condiții de achiziție:

– oferta poate conține 1 sau 2 modele cu aceleași caracteristici tehnice,

– achiziție la cota „zero” TVA,

– livrare la oficiul din mun. Edineț.

 1. Contractul va fi acordat companiei care prezintă oferta de preț pentru produsele care întrunesc specificațiile tehnice prezentate și oferă cel mai mic preț la cota „zero” TVA.

 2. Oferta poate fi expediată prin email la adresa: ngo.demos@gmail.com

 3. Oferta va fi însoțită OBLIGATORIU de următoarele documente:

4.1. Сopia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică);

4.2. Documentație tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului/produselor la specificațiile solicitate.

4.3. Datele despre centrul de deservire a tehnicii de calcul folosit de furnizor.

 1. Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 16 decembrie 2020, ora locala 12.00.

 2. OFERTA va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni și prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produsului propus, conform specificațiilor tehnice solicitate. Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 7 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor.

 3. PREŢUL:  Prețurile vor fi indicate în Lei Moldovenești. Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 (articolul 1981) „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”, cu modificările si completările respective (Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010).

 1. EVALUAREA OFERTELOR se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin metoda de comparare a prețurilor specificate în ofertă.

 2. ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț la produs, conform specificației tehnice, și care prezintă documentația solicitată.

 3. TERMEN DE LIVRARE: 15/01/2021.

 4. Informații suplimentare pot fi obținute de la coordonatorul de proiect Liliana Samcov. Tel.: 069015176

 5. A.O. „DEMOS” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

08/12/2020 Posted by | Ştiri | , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: