Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

CONCURS DE GRANTURI pentru Organizațiile Societății Civile de pe ambele maluri ale Nistrului

nistru6Asociaţia Obştească „Demos”, în parteneriat cu asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și “Serdte” (Bender) implementează proiectul “Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova), proiect finanțat de Comisia Europeană prin intermediul  Programului ”Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV) și co-finanțat de către Caritas Viena și Municipalitatea Viena. Obiectivul Programului este de a stimula dezvoltarea societății civile pentru a contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Asociația „Demos” anunță concursul de propuneri de proiecte pentru asociațiile obștești înregistrate în Republica Moldova, inclusiv ONG-urile din stînga Nistrului.

Scopul schemei de granturi este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții a tinerilor defavorizați din dreapta și stînga Nistrului, prin activități de integrare socio-profesională.

Proiectele se vor realiza în perioada 1 februarie 2017 – 30 noiembrie 2018 , în următoarele arii geografice:

 • Lot 1: raioanele Orhei, Rezina;
 • Lot 2: raioanele Căușeni, Ștefan-Vodă;
 • Lot 3: raioanele Camenca, Rîbnița;
 • Lot 4: raioanele Dubăsari, Grigoriopol.

Durata unui proiect va fi de 22 luni și se va încheia până la data de 30.11.2018.

Suma totală destinată acestui concurs de granturi este de 200.000 EUR. În această rundă vor fi alocate granturi pentru 4 proiecte, valoarea fiecarui fiind pînă la 50.000 EUR.

Propunerile de proiect trebuie să abordeze tematica acestui program, ținînd cont de următoarele obiective specifice:

 1. Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile prestatoare de servicii sociale din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați;
 2. Integrarea socio-profesională a 275 tineri defavorizați de pe ambele maluri ale rîului Nistru;
 3. Sensibilizarea Autorităților Publice de pe ambele maluri ale Nistrului față de necesitatea și importanța Serviciului Integrare Socio-Profesională pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor defavorizați.

Propunerile de proiect trebuie să includă următoarele tipuri de activităţi, avînd ca grup țintă tinerii defavorizați (persoane social-vulnerabile cu vîrsta între 18 și 30 ani):

 • asistență psiho-socială și juridică;
 • asistență educațională în vederea formării/dezvoltării abilităților sociale și a deprinderilor de viață;
 • educație antreprenorială în vederea formării competențelor inițierii și administrării unei activități generatoare de venit;
 • abilitare economică în scopul lansării și gestionării unei activități generatoare de venit;
 • cooperare intersectorială în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați.

Pentru a participa în cadrul concursului sunt necesare prezentarea următoarelor documente:

 1. Formularul de Aplicare semnat și ștampilat de către Directorul executiv sau Președintele organizației, în format PDF (cu pagini multiple);
 2. Bugetul proiectului (în format Excel);
 3. Anexa 1 reprezintă un singur document in format PDF, care conține copii de pe acte care demonstrează eligibilitatea Solicitantului de grant și anume:
 • Statutul Asociației Obștești
 • Certificatul de înregistrare
 • Certificat de confirmare a contului bancar curent sau ultimul extras din cont cu ștampila băncii
 • Raport financiar (bilanț contabil) pentru anul 2015 prezentat organelor de evidență și control
 1. Anexa 2 reprezintă un singur document în format PDF, care conține CV-urile persoanelor cu funcții manageriale în Asociație (director executiv, contabil) și a personalului implicat în activitățile proiectului;
 2. Anexa 3 reprezintă alte documente și materiale care demonstrează experiența aplicantului de a realiza proiectul (rapoarte, articole în presă, copii de pe materiale de vizibilitate etc.).

Toate condițiile de participare în concurs sunt prezentate în Ghidul aplicantului. Împreună cu Formularul de aplicare și Modelul de buget, documentele pot fi descărcate de AICI:

 Ghidul_Aplicantului  Forma_Buget  Formular_Cerere_Grant

Aceste documente pot fi de asemenea obținute, expediind o solicitare către Mariana Șoldan, asistent manager, la adresa electronică m_soldan@yahoo.com

 Depunerea propunerilor de proiecte:

Propunerile de proiect trebuie depuse în format electronic, la următoarea adresă de E-mail: ngo.demos@gmail.com

Subiectul mesajului va conţine în mod expres menţiunea „Propunere_proiect_SVIS_Moldova”.

Conținutul Propunerii de proiect (pachetul de documente integral) expediat prin poșta electronică ca atașament nu trebuie să depășească mărimea de 100 MB.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 21.12.2016, ora 16.00.

Orice solicitare primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat.

Nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs: partide politice, organizaţii religioase, sindicate, patronate, persoane fizice şi entităţi comerciale.

05/12/2016 - Posted by | Ştiri

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: