Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

Invitație la conferința de presă

logo-svisAsociația Obștească ”Demos” în parteneriat cu asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și “SERDTE” (Bender) invită reprezentanţii mass-media la conferinţa de presă cu tema:

Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova”.

Conferinţa de presă va avea loc joi, 15 decembrie 2016, cu începere de la ora 10.00, în sala de conferinţe a Agenţiei de presă IPN, Casa Presei, str. Puşkin 22, of. 446.

Telefon de contact – 022 93 00 73, 0.691 55 495
E-mail: ipn@info-prim.md, v.vasilica@info-prim.md

Conferinţa poate fi urmărită on-line pe site-ul Agenţiei www.ipn.md  şi accesată ulterior în arhivă.

14/12/2016 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

КОНКУРС ГРАНТОВ для Организаций Гражданского Общества с обоих берегов Днестра

nistru6Общественная Ассоциация „Демос” в партнерстве с ассоциациями “Amici dei Bambini Moldova” и «Сердце» (Бендеры)  внедряют проект «Совместные инициативы организаций гражданского общества с обоих берегов Днестра в социально-профессиональной интеграции молодых людей Молдовы, попавших в трудную жизненную ситуацию» (SVIS Мoldova) который финансируется Европейским Союзом в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия»,  (CBM) IV, со-финансируется Каритас Вена и муниципалитетом Вена. Главной целью проекта, является укрепление роли гражданского общества в процессе мирного урегулирования приднестровского вопроса и содействие принятию мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

Для реализации этой цели ОА Демос объявляет о конкурсе грантов для организаций гражданского общества, зарегистрированных в Республике Молдова, включая Приднестровский регион.

Целью конкурса грантов является улучшение жизни обездоленных молодых людей с правого и левого берегов Днестра посредством предоставления комплекса услуг, способствующих их социально-профессиональной интеграции.

Citește în continuare

05/12/2016 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

CONCURS DE GRANTURI pentru Organizațiile Societății Civile de pe ambele maluri ale Nistrului

nistru6Asociaţia Obştească „Demos”, în parteneriat cu asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și “Serdte” (Bender) implementează proiectul “Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova), proiect finanțat de Comisia Europeană prin intermediul  Programului ”Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV) și co-finanțat de către Caritas Viena și Municipalitatea Viena. Obiectivul Programului este de a stimula dezvoltarea societății civile pentru a contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Asociația „Demos” anunță concursul de propuneri de proiecte pentru asociațiile obștești înregistrate în Republica Moldova, inclusiv ONG-urile din stînga Nistrului.

Scopul schemei de granturi este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții a tinerilor defavorizați din dreapta și stînga Nistrului, prin activități de integrare socio-profesională.

Citește în continuare

05/12/2016 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: