Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

ORIENTAREA PROFESIONALĂ E PIATRA DE TEMELIE ÎN CARIERĂ

Cornelia GOLOVATÎI, „Curierul de Edineț”

img_0148Scopul educației de acasă și din școală este pregătirea copiilor noștri pentru viață. Odată cu lansarea reformei învățământului, tot mai des auzim acest lucru. Însă, lucrurile se schimbă prea lent. Înțelegem, că nu teoretizarea excesivă, practic inutilă, ci cunoștințele de bază aplicabile în viața independentă, capacitățile intelectuale și abilitățile sociale dezvoltate, orientarea profesională pozitiv direcționată –  anume acestea îl fac pe copil să pășească mai sigur în viața de adult.

Orientarea școlară și profesională este procesul, în care se produce o maximă sincronizare dintre aspirațiile personale ale elevului și cele sociale cu privire la muncă. Ea este unica sursă de satisfacții individuale și mijloc de progres economic general, presupunând competență, competiție, succes, eșec, învățare, pregătire profesională continuă, asumare de responsabilități. Orientarea școlară și profesională presupune în mod explicit alegerea acelei filiere de educație, de care elevul să beneficieze din plin și cu cât mai puține ezitări sau eșecuri.

La acest subiect am discutat cu specialiști din Asociația Obștească „Demos”, din sistemul educațional al raionului nostru, precum și de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu prilejul finalizării proiectului-pilot „Orientarea vocațională a elevilor din nordul Moldovei”.

De ce vă axați pe orientare vocațională? Oare nu se făcea orientare și în trecut, or nu se face acum, din grădiniță și pâna în clasele de liceu?

 

Galina Musteață, șef al Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț:  

Ca și în trecut, în prezent orientarea profesională reprezintă una din dimensiunile sistemului educațional. Strategia Educației prevede dezvoltarea acesteia la toate treptele de învățământ. În școală de acest compartiment este responsabil în cea mai mare parte dirigintele, care face orientare în cadrul orelor de dirigenție, conform curriculei. Subiectul este abordat și în cadrul disciplinelor socio-umaniste, la capitole ce țin de lumea profesiilor și carieră.

În așa caz, ce v-a motivat să pilotați acest proiect  timp de 18 luni în clasele gimnaziale?

Liliana Samcov, coordonator de proiect („Demos”):

Suntem preocupați de îmbunătățirea modelului de orientare profesională și ghidare în carieră existent în sistemul educațional, astfel încât acesta să corespundă condițiilor socio-economice și culturale actuale ale Republicii Moldova. Prin aceste acțiuni contribuim în mod elocvent la implementarea reformei în educație.

Am pornit de la necesitatea unui concept reactualizat de orientare profesională în școală, bazat atât pe experiența din trecut, cât și pe cele mai avansate teorii și practici existente astăzi în Moldova, precum și în țările mai dezvoltate. Generat de lipsa unui sistem integru de orientare profesională şi ghidare în carieră în educație, precum și de nesatisfacția față de abordarea fragmentară actuală a dimensiunii de orientare profesională în școală, proiectul nostru a pilotat sub-componenta de orientare vocațională și anume etapa de determinare a traseului vocațional, în clasele a VIII-a și a IX-a.

Ce scop ați urmărit prin aplicarea acestui model?

Viorica Orac, psiholog („Demos”):

Am facilitat orientarea vocaţională a elevilor din clasele terminale gimnaziale din 3 instituții preuniversitare din raionul Edineț, precum și tranziţia de la un nivel de şcolaritate la altul: de la treapta gimnazială la cea liceală sau la educaţia tehnic-vocaţională.

În ce instituții de învățământ  a fost pilotat acest model?

 Angela Moraru, specialist principal, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț:

De comun acord cu echipa proiectului, au fost selectate 3 instituții școlare, din mediul urban și rural: Liceul Teoretic „Pan. Halippa” (Edineț), Gimnaziul „Gr. Vieru” (Edineț) , Liceul Teoretic din s. Gordinești. Cu acordul părinților, în testarea modelului au participat 42 elevi din clasa a VIII-a din aceste instituții. Activitățile proiectului au continuat în vacanța de vară și pe tot parcursul clasei a IX-a, până la determinarea traseului vocațional și decizia acestora privind următoarea etapă de formare.

Ce deosebește modelul testat de echipa „Demos” în colaborare cu Direcția Educație de alte modele existente, inclusiv acel aplicat astăzi în școală?

Diana Ikim, trainer-consultant („Demos”):

În primul rând, conlucrarea eficientă a psihologului școlar, dirigintelui, familiei, precum și valorificarea partenerilor externi: ONG, AOFM, instituții de învățământ, mediul de afaceri.

Toate acțiunile întreprinse sunt centrate pe elev: pe nevoile lui individuale, sistemul de aptitudini, motivații și interese.

La toate etapele de lucru am oferit informare deplină a elevului și familiei cu privire la diversitatea ocupațională și piața forței de muncă.

Pe parcursul pilotării am demonstrat eficiența modelului datorită faptului că am abordat orientarea vocațională drept un proces educativ continuu, dinamic și pozitiv direcționat.

Și nu în ultimul rând, am facilitat libertatea deciziei elevului, ca acesta să fie capabil pentru luarea unor decizii conștiente și responsabile privind traseul vocațional.

Cu ce rezultate ați ajuns la final de proiect?

Liliana Samcov, coordonator de proiect („Demos”):

Datorită proiectului, 10 specialişti din sistemul educaţional din raionul Edineţ în prezent dețin capacităţi profesionale mai dezvoltate în oferirea serviciilor de orientare şi consiliere vocaţională. Trei psihologi școlari se numără printre puținii profesioniști din țară, care dețin competențe digitale și aplică platforma PED-b de evaluare a dezvoltării copilului de 6/7-18 ani. Prin acest proiect am facilitat dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 3 instituţii de învățământ, modernizând cabinetul de consiliere psihologică prin dotare cu mobilier, carte de specialitate, echipament multimedia și noi tehnologii informaționale în orientarea vocaţională. Grație acestor factori, în 3 instituții de învățământ din raionul Edineţ elevilor le-au fost oferite servicii de orientare și consiliere vocaţională de înaltă calitate, în baza metodologiei orientării vocaționale aplicate de către specialiști. Cu eforturi conjugate ale tuturor participanților în proiect, astăzi 42 elevi dețin încredere în sine mai sporită, abilități sociale, de autocunoaștere, de luare a deciziilor mai dezvoltate – factori, care au determinat  decizia privind viitorul traseu școlar. Rezultatele admiterii la liceu și în instituțiile de învățămînt tehnic-vocațional ne-au permis să facem constatările finale privind viabilitatea și aplicabilitatea modelului nostru la scară largă.

Cum privesc alți specialiști modelul pilotat prin proiectul „Orientarea vocațională a elevilor din nordul Moldovei”?

Delia Dascălu, psiholog școlar la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Suceava (Centrul Județean de Resurse în Asistență Educațională):

Modelul pilotat de specialiștii din Republica Moldova, ca și acel din România, consideră activitățile de orientare școlară și vocațională ca fiind un subsistem al activității de asistență psihopedagogică oferit elevului și părinților acestuia. Orientarea devine simultan școlară și profesională și vizează împlinirea în timp a unei vocații. Derulat în mod interesat și competent, de diriginte și psihologul școlar, acest model de orientare profesională va asigura realizarea obiectivelor personale ale fiecărui elev.

La activitatea de evaluare din 30 septembrie ați vorbit despre lecții învățate pe parcursul proiectului. Care sunt cele mai importante?

 

Liliana Samcov, coordonator de proiect („Demos”):

Observările făcute pe parcursul proiectului au elucidat necesitatea revizuirii rolului și importanței psihologului școlar. Considerăm oportună scoaterea psihologului din subordonarea managerului școlar și contractarea acestuia de către o altă instituție specializată, cum ar fi Serviciul de Asistență Psihopedagogică (S.A.P.). Această acțiune este necesară pentru a evita anumiți factori de risc generați de cumularea funcțiilor în cadrul aceleași instituții (psiholog școlar-cadru didactic-diriginte), care duce la diminuarea credibilității specialistului și a eficienței profesionale.  Credem că este necesar de elaborat la nivel național un mecanism de promovare a profesiei de psiholog școlar, precum și de stimulare a specialiștilor. Nu putem elimina această verigă foarte importantă din sistemul educațional doar din cauza insuficienței cadrelor calificate. Și în nici un caz nu se justifică cumularea de către psihologul școlar a funcțiilor incompatibile, doar pentru a obține un salariu mai mare. Dacă nu vom bate alarma și nu vom întreprinde măsuri de urgență, riscăm să avem generații de absolvenți blocați, nerealizați, nesatisfăcuți de viață. Însă nu pentru aceasta creștem și educăm copiii noștri. Ne dorim și sperăm cu toată încredea să avem în școală specialiști de calificare înaltă, care își iubesc profesia, copiii și care îi sprijină în proiectarea viitorului și a unei cariere de succes.

Care, în opinia Dvs sunt perspectivele modelului de orientare vocațională promovat de echipa „Demos”?

În viitorii doi ani vom continua pilotarea modelului cu sub-componenta „Orientare și ghidare în carieră în ciclul liceal”, lărgind numărul de instituții participante în proiect. Vom lucra la îmbunătățirea modelului, ca acesta să devină un sistem integrat de orientare profesională în școală. Totodată, vom coordona acțiunile noastre cu Ministerul Educației pentru a-l implementa la nivel național.

Promovăm orientarea profesională, fiind siguri de faptul că aceasta pune piatra de temelie în viitoarea carieră a copiilor noștri. Ca părinți, ne dorim să-i vedem persoane integre, cu valori umane înalte, cu succese la toate etapele vieții. Domnul să ne ajute!

______________________________________________________________

2000px-Caritas_Austria-logo.svgProiectul „Orientarea vocațională a elevilor din nordul Moldovei” a fost pus în aplicare de Asociația Obștească „Demos” în parteneriat cu Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț, din sursele Caritas Viena.

 

05/10/2016 - Posted by | Ştiri | , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: