Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

Tinerii din FPTE au studiat necesităţile semenilor săi

Acest studiu, realizat de membrii Fondului pentru Tineri Edineţ (FPTE) în iulie 2010, vine să răspundă la mai multe întrebări legate de dezvoltarea tinerilor din raionul Edineţ şi necesităţile lor.

Datele colectate indică că tinerii au nevoie de sprijinul adulţilor şi ajutorul societăţii în perioada de tranziţie de la copilărie la maturitate. În afară de suplinirea necesităţilor materiale, ei au nevoie de condiţii prielnice de dezvoltare personală, de comunicare cu semenii săi din diferite medii sociale, de un mediu ambiant sănătos, de acces la resurse informaţionale, de abordare prietenoasă din partea adulţilor şi nu în ultimul rând de susţinerea profesioniştilor.

PROBLEMELE TINERILOR

La baza majorităţii problemelor abordate de respondenţi stau 3 factori esenţiali:

pe de o parte – baza legislativă imperfectă şi mecanisme ne-funcţionale în facilitarea integrării socio-economice a tinerilor, insuficienţa resurselor financiare, adică a investiţiilor în infrastructura destinată tinerilor şi în dezvoltarea grupului ţintă, iar pe de altă parte – lipsa interesului şi ne-implicarea majorităţii tinerilor în soluţionarea propriilor probleme care la rândul său determină starea de apatie, de consumator a bunurilor, de actor pasiv în procesele sociale.

NECESITĂŢILE TINERILOR

Clasificate după gradul de importanţă pentru tineri, necesităţile reflectă diverse aspecte ale vieţii tinerilor, dintre care prioritate o au condiţiile de petrecere a timpului liber, iar cea mai puţin menţionată fiind starea estetică şi de mediu a localităţii

Necesităţile de petrecere a timpului liber şi de agrement ale tinerilor pot fi acoperite prin următoarele:

 • edificii sportive (sală de sport, bazin, teren pentru tenis),
 • edificii culturale (teatru, centru de cultură şi artă, bibliotecă, cămin cultural, cinematograf),
 • centre/locuri de distracţie (karaoke-club, discotecă, bowling, aquapark, Disneyland, plajă, Zoo est.),
 • locuri de alimentaţie publică (bar, cefenea, pizzerie, Mc`Donalds).

Tinerii identifică necesităţi ce vizează infrastructura comunitară prin: insuficienţa drumurilor moderne, a trotuarelor, a locurilor publice bine amenajate, lipsa iluminaţiei pe timp de noapte, lipsa băncilor şi locurilor de popas, a veceurilor publice, a havuzurilor. Tot aici tinerii remarcă parcul prost amenajat.

Problemele socio-economice ale tinerilor rezultă din lipsa locuinţelor sociale, a locurilor de muncă, mai ales în spaţiul rural, tendinţa antreprenorilor autohtoni de angajare fără contract individual de muncă, fapt ce limitează accesul tinerilor la asistenţa medicală asigurată şi alte facilităţi de ordin social. Tot aici trebuie menţionate şi oportunităţile limitate de iniţiere a unei afaceri.

Necesităţile informaţionale ale tinerilor cuprind următoarele domenii: modul sănătos de viaţă, accesul la internet şi calculatoare, WI-FI în locurile publice din or. Edineţ, posibilităţile de încadrare a tinerilor în câmpul muncii, acces la serviciile comunitare.

Necesităţile de dezvoltare vocaţională, în opinia respondenţilor, pot fi suplinite dezvoltarea cercurilor vocaţionale existente şi prin iniţierea unor cercuri noi (sală de dans, cercuri de interpretare vocală şi instrumentală, club de discuţie, cenaclu literar, centru de formare profesională).

Un loc aparte în răspunsurile respondenţilor îl ocupă serviciile destinate tinerilor, fiind menţionată necesitatea centrelor comunitare de tineret, a taberelor de odihnă, a centrelor de studiere a limbilor moderne, a centrelor de realilitare a copiilor şi tinerilor cu disabilităţi.

Tinerii au menţionat necesitatea asigurării condiţiilor minime pentru realizarea procesului de studiu în şcoli şi licee: asigurarea instituţiilor cu autobise şcolare, cu blocuri sanitare calde, cu săli sportive, de calculatoare şi biblioteci moderne, cu reparaţii capitale a imobilului instituţiilor de învăţământ.

Tinerii au remarcat necesitatea educaţiei non-formale în mai multe domenii, cum ar fi:

 • Elaborarea proiectelor,
 • Voluntariatul,
 • Comunicare interpersonală,
 • Modul sănătos de viaţă,
 • Drepturile omului,
 • Participarea tinerilor.

Necesităţile de cumpărare indică lipsa unor edificii comerciale (librărie, farmacie 24/24, magazin de haine, Mall etc.)

Necesităţile estetice ale tinerilor pot fi suplinite de către serviciile municipale comunale prin servicii de salubrizare: amenajare de răzoare cu flori, menţinerea curăţeniei în localitate, lichidarea gunoiştilor neautorizate, instalarea mai multor coşuri de gunoi în locurile publice.

CONCLUZII

Datele studiului confirmă că tinerii pot să identifice şi să discute problemele semenilor săi, precum şi să propună soluţii pentru suplinirea necesităţilor.

Sunt abordate soluţii atât ce ţin de APL, agenţi economici, servicii comunitare, cît şi de tinerii în sine. Divizate în câteva categorii, soluţiile propuse sunt următoarele:

 • Perfectarea legislaţiei în vederea susţinerii tinerilor pentru încadrarea acestora în viaţa socio-economică a comunitarii;
 • Investiţii capitale în infrastructura localităţilor, inclusiv a cele de menire social-culturale;
 • Dezvoltarea ÎMM-urilor locale şi/sau extinderea celor naţionale în teritorii;
 • Eficientizarea activităţii instituţiilor extracurriculare;
 • Crearea serviciilor prietenoase tinerilor şi susţinerea/dezvoltarea celor existente.

În scopul soluţionării problemelor tinerilor din raionul Edineţ şi suplinirii necesităţilor de dezvoltare în procesul de maturizare şi integrare socială propunem următoarele recomandări:

 • Pentru Parlament şi instituţiile guvernamentale:

a. necesitatea perfectării legislaţiei în vederea susţinerii tinerilor pentru încadrarea acestora în viaţa socio-economică a comunitarii: facilitări la crearea ÎMM, a locurilor de muncă, crearea locuinţelor sociale destinate tinerilor proveniţi din mediul rezidenţial, asigurarea cu spaţiu locativ a tinerilor specialişti, etc.;

 • Pentru administraţiile publice locale:

a. necesitatea elaborării unei politici locale de tineret viabile şi monitorizarea sistematică a realizării acesteia,

b. realizarea la nivel local a unor strategii concrete pentru stoparea migratei tinerilor din spaţiul rural;

c. elaborarea şi realizarea la nivel local a unui plan de acţiuni privind asigurarea cu spaţiul locativ municipal/comunitar a tinerilor specialişti, mai ales a celor lipsiţi de grijă părintească, absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale,

d. îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a serviciilor destinate copiilor şi tinerilor oferite de către instituţiile extracurriculare: Casă de creaţie, Şcoală de muzică, Şcoală sportivă, Şcoală de Arte, Centru raional de Tineret etc.,

e. dezvoltarea infrastructurii locale cu implicarea diverselor tipuri de resurse: bugetare, guvernamentale, private etc.,

f. stabilirea parteneriatelor cu Organizaţiile Societăţii Civile în elaborarea şi realizarea politicilor de tineret, precum şi în vederea susţinerii acestora în acţiunile de utilitate publică,

g. cunoaşterea situaţiei tinerilor defavorizaţi din localitate şi facilitarea accesului acestora la diverse servicii sociale; susţinerea organizaţiilor neguvernamentale ce activează în acest domeniu;

 • Pentru agenţii economici:

a. necesitatea dezvoltării afacerii în conformitate cu solicitările peţii şi necesităţile grupurilor ţintă,

b. necesitatea studierii cerinţelor şi specificului peţii locale în servicii şi produse pentru iniţierea sau dezvoltarea afacerii, precum şi valorificarea resurselor pentru genurile de activitate economică solicitate pe piaţă;

c. respectarea riguroasă a legislaţiei muncii şi oferirea sprijinului necesar în inserţia muncii a tinerilor, mai ales din spaţiul rural;

 • Pentru societatea civilă:

a. participarea activă în elaborarea politicilor de tineret la nivel local,

b. stabilirea parteneriatelor cu APL în realizarea politicilor de tineret. În acest sens este benefică comunicarea şi colaborarea activă cu toate instituţiile statale relevante pentru protecţia şi susţinerea tinerilor,

c. valorificarea resurselor locale, naţionale şi internaţionale pentru iniţierea şi realizarea unor servicii calitative adresate tinerilor, bazate pe cunoaşterea nevoilor şi solicitărilor grupului ţintă.

18/08/2010 - Posted by | Ştiri

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: