Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

Servicii sociale alternative – o prioritate a Asociaţiei Obşteşti „Demos”

img_25501Săptămîna trecută am vizitat Asociaţia Obştească „Demos” şi am avut-o ca interlocutoare pe Doamna Liliana Samcov, director executiv al acestei organizaţii.

Dna Liliana Samcov, în discuţii şi prezentări vorbiţi deseori despre servicii sociale alternative. Vă rog să faceţi o paranteză şi să le spuneţi cititorilor noştri ce reprezintă ele.

Serviciile sociale alternative sunt oferite de alte instituţii decît cele de stat: private sau obşteşti. Fondurile din care sunt prestate aceste servicii provin, de regulă, de la donatorii interni şi externi. Aceasta, însă, nu înseamnă că serviciile alternative nu pot fi subsidate din bugetele locale. În republică există mecanisme lucrative eficient aplicate în multe raioane, pentru realizarea parteneriatelor cu asociaţiile obşteşti prestatoare de servicii sociale. De ce sunt numite alternative? Deoarece ele reprezintă atît o alternativă serviciilor prestate de stat, cît şi vin să completeze unele goluri în oferirea serviciilor către categoriile defavorizate. Dar vin să le completeze cu resurse financiare mai puţin costisitoare decît ar necesita fiind oferite de către stat. E o practică pe larg răspîndită în ţările europene, în care statul oferă prioritate asociaţilor obşteşti care cu costuri realativ mici realizează vaste programe sociale.

Asociaţia Obştească „Demos” este prima din raionul Edineţ care şi-a axat activitatea pe prestarea serviciilor sociale adresate tinerilor defavorizaţi, realizînd una dintre priorităţile politicii naţionale de tineret la nivel de raion şi regiune. Cu ce categorii de tineri lucraţi în prezent?

Categoriile de tineri cu care lucrează echipa noastră de specialişti sunt dintre cele mai dificile şi mai puţin protejate de stat: tinerii orfani – absolvenţi ai gimnaziilor-internat, victimile traficului de fiinţe umane şi copiii lor, ex-deţinuţii întorişi în comunitate, tinerii în situaţie de risc, reprezentanţi ai etniei rome ce trăiesc sub limita existenţei. În afară de categoriile menţionate avem în servicii tineri din comunitate, liceeni, care în timpul liber frecventează gratuit sala de forţă. Un grup de adolescenţi cu un grad înalt de activism acţionează în asociaţie în calitate de voluntari. Deci, tinerii cu care lucrăm provin din diferite medii sociale, însă toţi pentru noi sunt egali.

Dacă ne aflăm la răspîntia dintre ani, e şi firesc să facem o evaluare a activităţii şi să trasăm nişte linii de perspectivă pentru anul viitor. Cu ce rezultate asociaţia încheie anul 2008?
Putem vorbi atît despre rezultate cantitative cît şi de cele de ordin calitativ. Rezultatele activităţii de protecţie şi sprijin a tinerilor în dificultate sunt concrete şi vizibile. În 2008 în cadrul Centrului de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” (CRST „Alternativa”) am asistat cu servicii 62 tineri devavorizaţi. Ei au beneficiat de plasament pe durată medie (3-6 luni), asistenţă psihologică, socială, juridică, ajutor material pentru cele mai stringente necesităţi (alimentaţie, haine, medicamente, produse de igienă personală, procurarea poliţei de asigurare medicală), informare şi educaţie pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare profesională, asistenţă în angajarea în cîmpul muncii, asistenţă în documentare şi în căutarea părinţilor biologici. Dintre ei 10 tineri au fost angajaţi în cîmpul muncii în baza contractului individul de muncă, beneficiand de pachetul social, iar ceilalţi 52 lucrează „cu ziua” sau au fost angajaţi în firme private fără contract de muncă, fapt ce denotă multe dificultăţi sociale: nerespectarea de către angajatori a Codului muncii, marginalizarea tinerilor orfani, vulnerabilitatea lor în faţa imperfecţiunii sistemului de protecţie a muncii ş.a. 3 tineri au beneficiat de instruire profesională, 28 tineri au fost asistaţi în procesul de perfectare a actelor (prima documentare, perfectarea buletinului de indentitate, perfectarea vizei de reşedinţă). După ieşirea din sistemul de servicii a CRST „Alternativa” toţi tinerii au reuşit din resursele proprii să-şi închirieze o cameră sau un apartament în oraşele Edineţ şi Cupcini.
Tinerii vin la „Alternativa” pentru a cere sprijin în depăşirea problemelor vieţii independente, pe care siguri nu le pot depăşi, şi pleacă din sistemul de servicii cu un complex de deprinderi de viaţă independentă format, fapt ce le uşurează integrarea socială ulterioară.

În una din ediţiile precedente le-am comunicat cititorior despre un alt program social, demarat recent de echipa „Demos”. Aveţi careva rezultate la acest compartiment?

Da, programul „Start în viaţa independentă”, realizat cu sprijinul Caritas Elveţia şi Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, a demarat în octombire şi deja putem să vorbim despre unele rezultate. Beneficiază de serviciile din acest program tinerii care au plecat din CRST „Alternativa”, dar care încă se confruntă cu unele dificultăţi de adaptare socială, precum şi alţi tineri din Edineţ şi comunităţile adiacente. 12 tineri beneficiază de locuinţe asistate, închiriate, reparate şi mobilate minim din resursele programului. În aceste locuinţe sociale tinerilor le este oferită asistenţă profesionistă: psihologică, socială, juridică. 20 persoane beneficiază de informare şi educaţie în cadrul Şcolii Zilei de Odihnă care funcţionează în cadrul centrului, familiarizîndu-se cu subiecte de maxim interes pentru tineri. Pe lîngă aceste servicii tinerii beneficiază de un minim pachet social pentru viaţa independentă. Împreună cu asistentul social ei îşi procură veselă, textile, articole de menaj, produse alimentare, toate – în dependenţă de necesităţile individuale ale fiecărui client.
În cadrul proiectului a fost elaborat un plan de afacere pentru crearea unui atelier de instruire şi producere a articolelor de confecţii, scopul fiind formarea profesională a tinerelor defavorizate şi crearea a noi locuri de muncă pentru ele.
În prezent lucrăm într-o echipă formată din specialişti din diferite asociaţii din ţară la elaborarea unei cărţulii de buzunar pentru tineri „Ghid în viaţa independentă”, pentru care suntem în căutare de fonduri suplimentare.

Pentru „Demos” 2008 a fost un an bun?

Consider că a fost, în general, un an reuşit, cu succese, deoarece am atras fonduri şi am lansat proiectul „Start”. Tot în 2008 am elaborat un plan de afaceri pentru care am obţinut finanţare. Cu suportul financiar al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare am deschis un Fitness-studio, în care femeile din localitate pot beneficia de un complex de îmbunătăţire a sănătăţii prin antrenamente de gimnastică de întreţinere, program de întărire a imunităţii şi a stării generale a sănătăţii, recreere într-o atmosferă caldă şi prietenoasă. Este o activitate de antreprenoriat social, inovatoare pentru raionul nostru, şi constă în acumulare de resurse pentru susţinerea serviciilor CRST „Alternativa”. Deci, fiecare femeie care va deveni clienta Fitness-studio va contribui la un scop nobil: prin plata abonamentului va ajuta tinerii orfani să-şi găsească rostul în viaţă.
Nu pot spune, însă, că 2008 a fost un an uşor. Încă de la începutul anului ne-am pomenit într-o criză de buget, neavînd resurse pentru achitarea plăţilor comunale. Nici primăria Edineţ, nici Consiliul Raional nu au dorit să ne ajute financiar în achitarea facturilor pentru serviciile de întreţinere a CRST „Alternativa”, motivînd numeroasele refuzuri prin lipsa resurselor financiare, lipsa unei stipulări clare în legislaţie, ce ar permite finanţarea serviciilor sociale alternative. Eu, însă, percep lucrurile altfel: este lipsă de voinţă politică, ambiţii personale ale unor demnitari geloşi de succesele noastre, lipsa dorinţei de a utiliza într-un mod inteligent şi eficient resursele umane şi materiele pe care le posedă şi le dezvoltă continuu pentru binele societăţii asociaţia noastră. Nu mi-i frică să spun despre aceste lucruri, deoarece apăr copiii orfani ai ţării, rămaşi în stradă fără protecţie şi sprijin. Centrele similare din Soroca, Ungheni, Hînceşti, Călăraşi, Căuşeni, Cahul sunt ajutate din bugetele orăşeneşti şi raionale, fiind planificate pentru anul 2009 resurse financiare pentru costuri comunale, telecomunicaţii, salarizare, întreţinere mijloace fixe între 80 şi 199 mii lei. Exemple de bune practici în cooperarea şi susţinerea serviciilor oferite de organizaţiile sociatăţii civile le aflăm şi din experienţa municipiilor Chişinău şi Bălţi. Doar APL din raionul nostru trăieşti şi gîndeşte după alte reguli. Care ar fi ele?

Să sperăm că situaţia în 2009 se va îmbunătăţi. Cu ce planuri păşiţi în noul an?

În primul rînd vom pune accent pe sporirea performanţelor profesionale ale specialiştilor. În acest sens vom accesa instruiri în oferirea serviciilor sociale specializate, în educaţie civică şi mobilizare cetăţenească, în cunoaşterea legislaţiei electorale şi în domeniul protecţiei sociale. Una dintre priorităţile echipei este şi studierea limbii engleze, cunoaşterea cărei va facilita comunicarea cu partenerii externi penru atragerea fondurilor UE. În ceea ce priveşte serviciile sociale, vom continua proiectul „Start”, vom căuta soluţii pentru susţinerea CRST „Alternativa”, pentru a nu admite suspendarea activităţii lui, vom comunica intens cu agenţii economici pentru a beneficia, conform Legii 2%, de susţinere financiară din impozitele achitate anual către bugetul de stat. Vom elabora noi proiecte sociale, ce vor veni să realizeze unele componente ale Strategiei de dezvoltare socio-economică a oraşului Edineţ, Strategiei naţionale de tineret 2009-2013 şi altor programe locale şi naţionale.

Ce aţi dori să le uraţi cititorilor noştri?

Cele rele să se spele, ceea ce pentru mine înseamnă a nu ţine minte tot ce a fost rău, şi cele bune să se-adune, adică să înmulţim virtuţile, să adunăm fapte şi gînduri bune în cămara inimii curate, în care sălăşluieşte Dumnezeu. La mulţi ani şi ajutorul Domnului în toate intenţiile nobile.

Realizat de Vasile Socolic,
Săptămînalul „Curierul de Edineţ”
(februarie 2009)

12/02/2009 - Posted by | Ştiri

3 comentarii »

 1. Un exemplu demn de urmat.Va doresc succese si noi realizari.Doamne ajuta!

  Apreciază

  Comentariu de Maria | 18/02/2009 | Răspunde

 2. Da, cu adevărat, nu un simplu exemplu, ci și o dovadă de responsabilitate civică, bravo

  Apreciază

  Comentariu de Vadim Vieru | 09/03/2009 | Răspunde

 3. Molodova are nevoe de asa persoanlitati, bravo Liliana.
  Bafta celor de la DEMOS.

  Apreciază

  Comentariu de Tatiana Cojocaru | 06/06/2009 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: