Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

Tinerii defavorizaţi sunt ajutaţi să supravieţuiască

beneficiari_muncaLa Edineţ a fost lansat oficial programul „Start în Viaţa Independentă” implementat de Asociaţia Obştească „Demos” în consorţiu cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis”, Asociaţiile Obşteşti „ProRuralInvest” şi „Aviso”.

Programul vizează susţinerea tinerilor defavorizaţi din regiunea de nord a Republicii Moldova: orfani, absolvenţi ai gimnaziilor-internat şi şcolilor profesionale, victime ale traficului de fiinţe umane, tineri din familii social-vulnerabile şi cei lipsiţi de grija părintească.

Aceşti tineri vor fi pregătiţi pentru viaţa independentă, beneficiind de următoarele servicii: suport în identificarea şi închirierea locuinţei, susţinere financiară iniţială în achitarea gazdei, oferirea unui pachet social minim, consiliere psihosocială şi juridică, mediere în procesul de angajare în câmpul muncii, educaţie pentru dezvoltarea personală şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Asociaţia Obştească „Demos” are deja experienţă în activitatea cu această categorie de beneficiari în cadrul proiectului „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”, unde a fost lansat Centru de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” (CRST „Alternativa”).
„Pe durata plasării în CRST „Alternativa” beneficiarii au posibilitatea de a învăţa să ducă un mod de viaţă independent, zice Liliana Samcov, directorul acestei instituţii. Aici sunt formate / dezvoltate deprinderile de viaţă independentă, ceea ce presupune gestionarea bugetului personal, deprinderi de autogospodărire şi igienă personală, gestionarea timpului, deprinderi de folosire a resurselor comunitare, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi soluţionarea conflictelor, ce-i ajută să capete abilităţi în viaţa de zi cu zi.

După perioada de plasament în CRST „Alternativa” unii dintre tinerii care au făcut economii de bani din salariu şi ajutorul financiar oferit de centru îşi închiriază o cameră şi tind spre a duce un mod de viaţă independent. Însă mulţi din ei nu reuşesc să atingă obiectivele propuse (job stabil, locuinţă, un minim de resurse materiale necesare pentru viaţă independentă). O mare parte din problemele tinerilor în dificultate sunt provocate de lipsa unei asistenţe tranzitorii în procesul de reintegrare socială a acestora: de la CRST la o locuinţă stabilă.

Ca urmare a lipsei unor locuinţe sociale garantate de stat şi a dezinteresării APL (primăriei or. Edineţ şi Consiliului Raional Edineţ) în susţinerea tinerilor dezavantajaţi plasaţi în CRST „Alternativa”, cei din urmă de cele mai dese ori se întorc la modul de viaţă practicat de pînă la intrarea în sistemul de servicii specializate ale centrului: vagabondaj, abuz de receptivitatea persoanelor care intenţionează să-i ajute, încălcări ale normelor ordinii publice, infracţionalitate, comportament riscant, migraţie ilegală în căutarea unei surse pentru existenţă, care se soldează, de regulă, cu traficul de fiinţe umane, şi alte consecinţe ale sub-existenţei unui tânăr lipsit de familie şi susţinerea statului.”

Programul „Start în viaţa independentă”, susţinut financiar de Caritas Elveţia şi Direcţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, reprezintă asistenţa tranzitorie în procesul de reintegrare socială a tinerilor defavorizaţi şi are misiunea de a oferi tinerilor dezavantajaţi oportunităţi noi pentru o trecere mai sigură la viaţa independentă.

6 octombrie 2008

09/02/2009 - Posted by | Ştiri

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d blogeri au apreciat: