Asociaţia Obştească "DEMOS"

Ajutorarea aproapelui inspiră!

Rezultatele concursurilor de achiziții

în rezultatul evaluării ofertelor primite la concursurile de achiziție în cadrul proiectului „Aid, Education, Integration” / 4102, cu asistența financiară oferită de „Kindernothilfe” (KNH), au fost selectați și semnate contracte cu următorii agenți economici:

 1. „Nord-Market” SRL pentru achiziția de produse alimentare în valoare de 229.360 MDL;
 2. „TAROL-DD” SRL pentru achiziția de produse igienice în valoare de 189.960 MDL;
 3. „Taticol” SRL pentru achiziția de mobilier școlar în valoare de 43.236MDL;
 4. „Comitec” SRL pentru achiziția de echipament tehnic în valoare de 62.255 MDL;
 5. A TEHNO DISTRIBUTIE” SRL pentru achiziția de echipament tehnic în valoare de 208.710 MDL;
 6. „ATA Consult” pentru achiziția serviciilor de audit al proiectului în valoare de 30.000 MDL.

03/01/2023 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

Concurs de oferte pentru achiziționarea produselor igienice

prod. igieniceAsociația Obștească  „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Aid, Education, Integration” / 4102, cu asistența financiară oferită de „Kindernothilfe” (KNH).

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea produselor igienice care urmează să fie distribuite refugiaților din Ukraina.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, licențiate în vânzarea bunurilor prevăzute în această cerere de ofertă.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Bunurile vor fi livrate lunar, timp de 4 luni, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în cantități egale (câte 200 unități de fiecare articol), iar plata pentru bunuri va fi efectuată după recepția bunurilor, timp de 3 zile lucrătoare de la semnarea  Actului de predare-primire.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Formularului (Anexa 1) din Solicitarea de oferta a produselor igienice

exe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv:

Condiții de livrare a bunurilor: str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, mun. Edineț, sediul Asociației Obștești „DEMOS”.

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 7 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Data limită pentru depunerea ofertei: 25 noiembrie 2022, ora 17:00.

Oferta va fi semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail liliana.demos@gmail.com, cu mențiunea: Oferta comercială-produse igienice.

 

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Liliana Samcov

Telefon: 069015176

Email: liliana.demos@gmail

22/11/2022 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

Concurs de oferte pentru achiziția produselor alimentare

cos-cu-alimentele-de-bazaAsociația Obștească  „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Aid, Education, Integration” / 4102, cu asistența financiară oferită de „Kindernothilfe” (KNH).

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea produselor alimentare menite pentru distribuire refugiaților din Ukraina.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, licențiate în vânzarea bunurilor prevăzute în această cerere de ofertă.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Bunurile vor fi livrate lunar, timp de 4 luni, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în cantități egale (câte 200 unități de fiecare articol), iar plata pentru bunuri va fi efectuată după recepția bunurilor, timp de 3 zile lucrătoare de la semnarea Actului de predare-primire.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Formularului (Anexa 1) din Solicitarea de oferta a produselor alimentare

Condiții de livrare a bunurilor: str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, mun. Edineț, sediul Asociației Obștești „DEMOS”.

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 7 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 25 noiembrie 2022, ora 17:00.

Oferta va fi semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail liliana.demos@gmail.com cu mențiunea: Oferta comercială-produse alimentare.

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Liliana Samcov

Telefon: 069015176

22/11/2022 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

Concurs de oferte pentru servicii CATERING

CATERING_ Postare FacebookAsociația Obștească  „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Asistență integrată refugiaților și altor persoane vulnerabile afectate de criza războiului (ASIST)”, din cadrul programului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, finanțat de Diakonie Katastrofenhilfe (DKH).

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect prestarea serviciilor de catering, în limita condițiilor prevăzute în Cerere de oferta_catering, necesare pentru alimentarea refugiaților cazați în Centrul de servicii pentru refugiați din mun. Edineț.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane fizice și juridice înregistrate în Republica Moldova specializate în prestarea serviciilor de alimentație publică.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata pentru serviciile prestate va fi efectuată în tranșe lunare, după recepția parțială și finală, timp de 3 zile lucrătoare de la semnarea documentelor ce confirmă recepția.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Anexei nr.2 și  va conține următoarele informații:

 1. Informații despre ofertant (denumirea companiei / numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile);
 2. Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. Condiții financiare, de plată: (se va indica condițiile de plată ale ofertantului. Condițiile financiare, de plată ale solicitantului, indicate în această cerere de ofertă, reprezintă o condiție dorită a solicitantului);
 4. Condiții de livrare a bunurilor: (se va indica locul livrării);
 5. Lista serviciilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:
 • specificații ale serviciilor oferite;
 • cantitatea (se indică cantitatea care poate fi livrată în termenele de realizare);
 • prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate și total (cu indicarea sumei cu TVA);
 • Termenele de prestare a serviciilor;

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 45 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Criteriile de selecție a ofertelor comerciale: 

Criteriu Pondere
Corespunderea ofertei specificațiilor cerute 40%
Completivitatea prețului 30%
Completivitatea condițiilor financiare, de plată 10%
Completivitatea condițiilor de livrare la adresa Cumpărătorului 10%
Completivitatea documentelor confirmative solicitate 10%

Evaluarea ofertelor comerciale va fi efectuată doar pentru ofertanții eligibili.

09/11/2022 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

Asociația Republicană pentru Inițiative Sociale ARIS angajează CONSILIER VOCAȚIONAL

CONSILIER VOCAȚIONALAsociația „ARIS” este o Organizație Non-Guvernamentală care activează din anul 2013 în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor Republicii Moldova.

Asociația „ARIS”, în perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023, implementează acțiunea: Facilitarea accesului la munca formală sau la mijloace de subzistență pentru 15 persoane vulnerabile și femei victime sau potențiale victime ale violenței bazate pe gen din raionul Edineț.

Program de muncă: 4 ore/zi

Locul de muncă: Centrul de plasament temporar pentru refugiați, str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, mun. Edineț

Poziție: Consilier vocațional

Citește în continuare

06/10/2022 Posted by | Ştiri | , , , , , , , | Lasă un comentariu

Asociația Republicană pentru Inițiative Sociale ARIS angajează ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV

ANIMATORAsociația „ARIS” este o Organizație Non-Guvernamentală care activează din anul 2013 în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor Republicii Moldova.

Asociația „ARIS ”implementează, în perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023, intervenția „Suport în integrare socială a copiilor refugiaților” drept răspuns la criza refugiaților.

Ludoteca deschisă în cadrul Centrului de plasament temporar pentru refugiați din mun. Edineț, propune, cu ajutorul animatorului socio-educativ, momente unice de divertisment, experiențe de învățare bazată pe joc, ateliere de creație pentru copii, activități în aer liber și excursii. Citește în continuare

06/10/2022 Posted by | Ştiri | , , , , , , | Lasă un comentariu

Servici de urgență pentru refugiații din Ukraina

d0b8d0b7d0bed0b1d180d0b0d0b6d0b5d0bdd0b8d0b5_viber_2022-05-27_16-13-16-703De la 24 februarie 2022, Asociația Obștească „DEMOS” prestează persoanelor care au părăsit Ukraina servicii complexe, contribuind la gestionarea crizei refugiaților.

În Centrul de servicii pentru refugiați, în ultimile 2 luni, au fost asistate 656 persoane, dintre care 119 persoane cazate în centru și 534 persoane în regim de zi.

Persoanele cazate în cele 6 dormitoare din centru au fost asigurate integral cu condiții pentru trai „ca acasă”, alimentare de 3 ori pe zi, produse de igienă personală și a locuinței, vestimentație etc.

În regim de zi, au fost asistați 534 refugiați care locuiesc în raionul Edineț. Toate persoanele au primit servicii de informare și asistență umanitară (produse alimentare și kituri igienice), cu suportul partenerilor locali și a donatorilor externi.

199 familii au beneficiat de asistență psihologică, 179 familii – de asistență socială, iar 191 familii – de consultații și asistență juridică.

De la deschiderea ludotecii, 99 copii din familiile refugiaților și din comunitate au beneficiat de activităi de dezvoltare, socializare și timp liber.

În total, de la declanșarea războiului, echipa „DEMOS”, a asistat peste 1000 refugiați.

Mulțumim tuturor partenerilor și dontorilor care contribuie la gestionarea crizei refugiaților, asigurându-ne cu cele necesare pentru o asistență de calitate!

Această prezentare necesită JavaScript.

Caritas Österreich Global Fund for Children Soroptimist international #MisiuneFărăFrontieredinMoldova, #CatolicRelief, AO Areap, APSCF, Misiunea Socială „Diaconia”, Biseriсa Lumina Lumii, Querdenker Agora Genossenschaft für Sozialpsychiatrie, Amici dei Bambini Moldova

17/06/2022 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

SUSȚINEM TINERII ÎN ACTIVITĂȚI DE SUBZISTENȚĂ, ACASĂ!

2Nu toți suntem academicieni, antreprenori, antrenori. Deoarece Dumnezeu ne-a creat diferiți. Iar prin diversitate lumea această e mai plină și mai frumoasă!

De ce nu ne-am îndeletnici, cu toții ne dorim o activitate care să ne aducă satisfacție, inclusiv financiară.

Și-o dorește și Lilian, prototipul acestei istorii.

Sătean din nordul Moldovei, cu 4 copii acasă, unul după altul, și cu nici o șansă de angajare legală, Lilian își câștiga bucata de pâine, lucrând cu ziua la oamenii. De mult timp, își pusese în gând împreună cu nevasta sa să cumpere o vacuță, care să le asigure hrana de bază. Dincolo de asta, le-ar mai și aduce un venit. Dar cu banii câștigați din munca de zilieri, tinerii părinți abia de reușeau să acopere cheltuielile zilnice. Iar prețul pentru o vacă mulgătoare era pentru familia lor tot mai greu de adunat.

Lilian a aflat despre sprijinul pe care îl oferă tinerilor asociația „DEMOS”, de la un consătean, și el beneficiar în programele sociale anterioare ale asociației. Cu o speranță mare, că în sfârșit, ar putea să-și vadă visul realizat, a solicitat servicii în cadrul programului „SVIS – Nord” („Servicii de integrare socio-profesională a tinerilor ieșiți din sistemul de protecție și a tinerilor social-vulnerabili din nordul Moldovei”). La „DEMOS”, învățat și îndrumat de specialiști, a elaborat pentru prima dată în viață un plan de afacere pentru producerea și realizarea produselor lactate. Noi l-am ajutat să-și cumpere văcuța, iar Lilian a depus muncă și timp ca să-și vadă visul împlinit.

Astăzi, Lilian și familia lui, au o ocupație care le aduce și satisfacție și venit în gospodărie.

Săptămânal, sâmbăta, tinerii părinți vin la piața din sat și realizează propriile produse lactate, care sunt așteptate și apreciate de localnici. „Un produs bio e mult mai bun decât unul de magazin”, zice Lilian, surâzând. Suntem de aceeași părere. De aceea susținem tinerii din localități rurale în activități de subzistență care îi mențin acasă, lângă copii și părinți.

Acest sprijin a fot posibil grație unui donator privat european care ne-a susținut proiectele sociale timp de 8 ani.

13/05/2022 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

DARUL DE A AJUTA FEMEILE SĂ SE SIMTĂ BINE

Imagine_1Cristina și-a descoperit vocația pentru serviciile de frumusețe, prin aprecierea prietenelor sale. Le făcea masaj facial care le sporeau nu doar tonusul muscular, dar și încrederea de sine și imaginea personală. Anume prietenii au fost cei care încurajat-o pe această tânără să meargă la studii în domeniul cosmetologiei. Ideea Cristinei de a se plasa pe piața serviciilor de frumusețe a fost susținută cu brio de familia ei lărgită.

Pentru a realiza această dorință a fost necesară o contribuție multilaterală. Familia a fost cea care a contribuit financiar la formarea profesională, iar dotarea cabinetului a fost posibilă grație echipei „DEMOS” din mun. Edineț care a susținut financiar acest start-up.

„Pe Cristina au facilitat-o să devină o tânără antreprenoare calitățile sale de lider, perseverența, dorința de a-și spori cunoștințele și de a le pune în practică” – menționează Diana Ikim, Șefa Serviciului Integrare Socio-Profesională.

Însăși Cristina își vede cheia succesului în susținerea și celor din jur.

Spor în afacere, Cristina!

Cristina a fost susținută din sursele unui donator european privat în cadrul proiectului „Socio-Vocational Integration of Youth from Protection System and Socially Vulnerable Youth from Northern Region of Moldova (SVIS-North)”.

20/04/2022 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

„DEMOS” a publicat raportul pe activitate – 2021

Raport anual-2021_DEMOS

Raport_pag.1

03/02/2022 Posted by | Ştiri | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: